บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยเริ่มดำเนินการผลิตถุงกระดาษ ในปีถัดมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการใช้ถุงพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงได้เพิ่มการผลิต โดยผลิตถุงพลาสติก รวมถึงการนำเครื่องจักร ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จนสามารถประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้ตามระดับคุณภาพ รวมทั้งการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินงาน