ผู้แทนขาย ก.ท.ม. (สำเพ็ง) 3 อัตรา

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำเพ็ง, โบ๊เบ๊ และประตูน้ำ
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :     
** ผู้แทนขายสำเพ็ง จะเข้าบริษัททุกวันจันทร์-เสาร์ตั้งแต่ 8.30-10.00 น. และออกตลาดพบลูกค้าตามเขตที่ตนรับผิดชอบ, เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย
***ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์, รถจักรยานยนต์*** 
สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัสประจำปี , ประกันสังคม 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ :
 ชาย , หญิง
อายุ (ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ


 

ผู้แทนขาย ก.ท.ม. 3 อัตรา

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :     
** ผู้แทนขายก.ท.ม. จะเข้าบริษัททุกวันจันทร์-เสาร์ตั้งแต่ 8.30-10.00 น. และออกตลาดพบลูกค้าตามเขตที่ตนรับผิดชอบ, เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย
***จำเป็นต้องมีรถยนต์, รถจักรยานยนต์*** 
สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัสประจำปี , ประกันสังคม 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ :
 ชาย , หญิง
อายุ (ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ


 

ผู้แทนขาย ต่างจังหวัด 10 อัตรา

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้
เงินเดือน (บาท) : 13,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ :     
** รายละเอียดการทำงานนั้น ผู้ แทนขายต่างจังหวัดต้องปฏิบัติงานในเขตที่ตนดูแล (เขตละ 5-7 จังหวัด) จำนวน 22 วัน และเข้าบริษัทฯ (กรุงเทพฯ) ประมาณ 3 -4 วัน 
สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัสประจำปี , ประกันสังคม 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ :
 ชาย , หญิง
อายุ (ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ


 

พนักงานฝ่ายบัญชี 2 อัตรา

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เปิดบิลส่งสินค้าประจำวัน
สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัสประจำปี , ประกันสังคม 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ : หญิง
อายุ (ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ (ปี) : อย่่างน้อย 1 ปี
อื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้ 
หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรงจะได้รับการพิจารณาพิเศษ