FRIENDLY BAGS

             
               
              ความเป็นมาของบริษัท
               
               
                                บริษัท เฟรนด์ลี่ แบกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยเริ่มดำเนินการผลิตถุงกระดาษ ในปีถัดมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการใช้ถุงพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงได้เพิ่มการผลิต โดยผลิตถุงพลาสติก รวมถึงการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จนสามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง       
               
                                ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้ตามระดับคุณภาพ  รวมทั้งการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินงาน  
               
              จุดเด่นของบริษัทฯ
               
               
                          1.     มีความหลากหลายของตัวสินค้า เราผลิตสินค้าหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
        ของลูกค้าอย่างครอบคลุมความต้องการมากที่สุด

2.     ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เราผลิตสินค้าแบบ made to order ดังนั้น
        ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของตน

3.     มีประสบการณ์การทำงานยาวนานมากกว่า 30 ปี เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
        และมีประสบการณ์การผลิตมาอย่างยาวนาน

4.     การบริการที่ประทับใจ เรามีพนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
        โดยคำนึงอยู่เสมอว่า ลูกค้านั้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา

5.     ศักยภาพในการผลิต เรามีแรงงานรองรับการผลิตที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
033103